Cégalapítás 2015, cégmódosítás 2015, kft alapítás 2015, könyvelés és székhelyszolgáltatás Budapest hírek.
Kft alapítás: Biztosítási ügynökök tevékenységi kör anomáliája
2011.8.9 7:44:01


Kft alapítás esetében gyakori a bróker és ügynöki tevékenység, erre külön szabályozás létezikA Kft alapítás során felvett egyik nagyon gyakori tevékenységi kör az un.  „Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység”. E tevékenység háttérszabályozásával a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. foglalkozik. E törvény szerint biztosítási tevékenységet kizárólag biztosító társaság láthat el, gazdasági társaság kizárólag biztosításközvetítői tevékenységet végezhet. Nézzük a biztosításközvetítést:

Megkülönböztetünk függő, illetőleg független biztosításközvetítőt. A függő biztosításközvetítő a törvény értelmében „egy biztosító biztosítási termékeit, vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti. Függő biztosításközvetítőnek minősül az a biztosításközvetítő is, aki a közvetítést a fő tevékenységéhez kapcsolódó termékre, vagy szolgáltatásra vonatkozóan, azt kiegészítő tevékenységként végzi, amennyiben az ügyféltől biztosítási díjat, a biztosítótól pedig az ügyfélnek járó összeget nem vesz át.” Független biztosításközvetítőnek minősül az e körön kívüli minden egyéb biztosításközvetítő, illetőleg ez alól további kivételeket fogalmaz meg a hivatkozott törvény 35.§ (1) bekezdése, mely szerint:

35. § (1) A jelen törvény biztosításközvetítőre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni arra a személyre, akinek tevékenysége kizárólag olyan biztosítási szerződések közvetítésére terjed ki, amelyek az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) a biztosítási szerződés kizárólag ezen szerződés feltételeinek ismeretét teszi szükségessé,

b) a biztosítási szerződés nem életbiztosítási szerződés,

c) a biztosítási szerződés nem tartalmaz felelősségi kockázatot,

d) a személy fő szakmai tevékenysége nem biztosításközvetítés,

e) a biztosítási szerződés kizárólag kiegészítője valamely szolgáltató által kínált terméknek vagy nyújtott szolgáltatásnak és a következőkre nyújt fedezetet:

ea) ezen szolgáltató által kínált termék törésének, elvesztésének vagy károsodásának kockázatára, vagy

eb) ezen szolgáltatónál megrendelt utazáshoz, illetőleg utazási, üdülési szolgáltatáshoz kapcsolódva a poggyász elvesztésére vagy sérülésére és egyéb kockázatokra, akkor is, ha a biztosítás életbiztosítási vagy felelősségi kockázatokat fedez, feltéve, hogy a fedezet az utazással kapcsolatos kockázatok fő fedezetének kiegészítője,

f) a biztosítási szerződés éves biztosítási díja nem haladja meg a 125 ezer forintot, és a biztosítási szerződés teljes tartama, beleértve a megújításokat is, nem haladja meg az 5 évet.

b) legalább 5 millió forint törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaság

A törvény 38.§-a értelmében független biztosításközvetítői tevékenységet a Felügyelet engedélye alapján részvénytársaság, legalább 5 millió forint törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaság, illetőleg szövetkezet, vagy külföldi biztosításközvetítő társaság magyarországi fióktelepe végezhet. Vagyis 500.000 Ft törzstőkével alapított Kft-k kizárólag függő biztosításközvetítői tevékenységet láthatnak el.

Eltérő a bírói gyakorlat abban a tekintetben, hogy meg kell-e jelölni a létesítő okiratban, illetőleg a bejegyzési kérelemben, ennélfogva a bejegyző végzésben, és a cégkivonaton, hogy a biztosítási tevékenység ellátása függő, vagy független biztosításközvetítőként történik. A Pest Megyei Cégbíróság ezt feltétlenül megköveteli, ha a létesítő okiraton, illetőleg a bejegyzési kérelemben nem jelöljük azt, hogy a biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet a társaság, mint függő biztosításközvetítő látja el, ez a bejegyzés akadályának minősül, a kft alapítás nem teljesedhet ki jogilag. Tapasztalataink szerint a többi cégbíróság is elfogadta ezt a megoldást.

A Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság állásfoglalása szerint viszont ez a kitétel nem értelmezhető kiegészítésnek minősül, és egy alkalommal éppen ez volt az oka a bejegyzési kérelem visszautasításának. Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a törvény, illetőleg a Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság értelmezése szerint a biztosításközvetítői tevékenység függetlenként is végezhető, hanem csupán arra utal, hogy ennek vizsgálata a Cégbíróságnak nem feladata. Amennyiben egy 500.000 Ft törzstőkével megalakított Kft-ről ellenőrzés során kiderül, hogy tevékenységét független biztosításközvetítőként végzi, és nem állnak fenn a 35.§ (1) bekezdésében meghatározott együttes feltételek sem komoly bírságot, illetőleg tevékenységtől eltiltást kockáztat.

Sajnos a gyakorlat több verziót mutat, ezért előre nehéz megmondani, hogy az eljáró ügyintéző a Cégbíróságon miként fog dönteni. Érdemes a Kft alapítás procedurájában megadni a "függő" kiegészítés nélkül ezt a tevékenységi kört, és ha az eljáró Bíróságot képviselő személy ezt nem engedi, 8 napon belül van lehetőségünk - újabb illetékfizetés nélkül -  már az ő szájízének megfelelően megadni a tevékenységi kört, ami már kiegészül ilyenkor a "függő" kitétellel.

 

Központi irodánk 1027 Budapest, Bem Rakpart 50. sz. alatt


  Cégalapítás, kft alapítás, bt alapítás a weboldal fő profilja és igyekszünk hatékony segítséget nyújtani más  cégjogi eljárásokkal kapcsolatban is (cégmódosítás, cég eladás-átruházás, cégforma váltás, átalakulás, végelszámolás-cégmegszüntetés) Elérhetőségeinken kérhet időpontot konzultációra. Kérje szakembereink segítségét!

Tekintse meg hírportálunk főoldalát, magyarország leglátogatottabb cégalapítási és cégeljárási weblapját!

Cégalapítás 2014, cég alapítása Budapesten, kft cég alapítása, cégalapítás olcsón, cégalapítás feltételei, cégalapítás menete        Cégmódosítás, cégmódosítás olcsón, cég módosítása ingyen, céges változtatások        Kft alapítás, kft alapítása, kft alapítás feltétele, kft alapítás menete        Ingyen cégalapítás elérhető csomagban, cégalapítás ingyen        Könyvelés szakértőkkel és garanciával, könyv vezetés, bérszámfejtés        Székhely, székhely szolgáltatás, cég székhely igénylése